Els Mediadors d’Assegurances denuncien que la banca està aprofitant la concessió de les línies de crèdits avalades per l’ICO, per a autònoms i pimes afectades per l’estat d’alarma, per vincular els préstecs a la contractació d’altres productes financers com les assegurances entrant en el que qualifiquen de “flagrant il·legalitat”.

Els mediadors han denunciat en diverses ocasions aquestes males pràctiques, freqüents a la banca, i que vinculen préstecs, com els hipotecaris, a la contractació d’una assegurança de llar, de vida, o a les aportacions a plans de pensions.

La manca d’ingressos ha portat a moltes empreses i autònoms a haver de demanar préstecs o renovar les línies que ja tenien concedides per afrontar els seus pagaments. El Govern va aprovar recentment una línia de crèdits avalats per l’ICO, que cobreix entre el 60 i el 80% de l’préstec en cas de morositat, de tal manera que a l’córrer menys riscos els bancs concedeixin aquesta liquiditat sense por a patir grans pèrdues en les seves comptes.

S’estan rebent nombroses consultes amb motiu de la concessió de línies de crèdits avalades per l’ICO en què algunes entitats financeres estan cometent greus abusos “imposant” la contractació d’assegurances vinculats a la concessió de línies de crèdits avalades per l’ICO.

«Resulta lamentable que en la situació que ens trobem d’alerta sanitària per coronavirus, amb empreses i famílies passant veritables dificultats econòmiques, la banca mantingui una pràctica il·legal i es valguin d’aquesta situació per fer negoci», informen des del Consell. «El client ha de saber que la llei el protegeix i que no ha d’acceptar una sèrie de productes financers com a condició per obtenir un crèdit».

El Consell informa que per denunciar aquestes il·legalitats fa falta de proves que acreditin aquestes presumptes males praxis i així ho estan facilitant des de la institució. S’anima el consumidor perquè busqui la protecció dels seus interessos en un agent o corredor d’assegurances col·legiat, que serà la persona que l’assessorarà i orientarà en una millor protecció dels seus interessos enfront de les pràctiques abusives de la banca.

Entre les esmenes que el Consell General ha presentat recentment a el Reial Decret Llei pel qual es transposa la nova normativa de distribució d’assegurances (IDD), es troba recollida aquesta permanent reivindicació dels mediadors. En l’escrit, presentat als diferents grups parlamentaris, es demana que la llei reculli el compliment de la normativa vigent per part de les entitats financeres.