Assegurances per particulars, autònoms i empreses

Què és un Corredor d’assegurances?

“… Els corredors d’assegurances exerceixen la seva activitat lliures de vincles que suposin afecció respecte a una o vàries asseguradores. (…), els corredors d’assegurances han d’oferir un assessorament professional fundat en la seva independència i explicar al possible prenedor de l’assegurança les cobertures que, d’entre les existents en el mercat, millor s’adapten, al seu judici professional, a les necessitats de qui es troba exposat al risc.”

Llei de Mediació en Assegurances Privades (Llei 9/192, de 30 d’abril)

Seleccioni les diferents agrupacions dels productes per categories per obtenir informació més detallada de les mateixes i les seves cobertures:

Serveis integrals en productes asseguradors

MAP CORREDORA D´ASSEGURANCES ofereix els serveis integrals a particulares i empreses sigui quin sigui el seu sector de desenvolupament.

En les següents seccions podrà obtenir informació dels productes de risc i els plans integrals més característics pensats per les seves necessitats.

Si vostè o la seva empresa requereixen cobrir altres necessitats, pot contactar mitjançant els enllaços que trobarà a la secció de contacte. Li dissenyarem un plà específic adequat a les seves necessitats, ho analitzarem i l’assessorarem.

Els col·legiats som la garantia

Empreses

Identificació, valoració, anàlisi i avaluació de riscos.

A partir de l’informe d’inspecció treballem amb tots els departaments implicats per estudiar els nivells de probabilitat i gravetat d’ocurrència.

 • S’inclouen a l’informe les recomanacions de millora de risc i el càlcul detallat dels escenaris que es poden produir en cas de sinistre.

Anàlisi del programa d’assegurances.

 • Estudi detallat dels contractes d’assegurança vigents.
 • Disseny del programa d’assegurances i proposta de la política a seguir.
 • Càlcul dels nivells de retenció.
 • Transferència mitjançant clàusules en contractes mercantils.

Predicció, prevenció, protecció.

Desenvolupament del Plà de control i millores per eliminar o reduir els riscos.

 • Elaboració de Plans de emergència i contingència.

Beneficis:

 • Millores en prevenció de sinistres
 • Reducció de danys en accidents
 • Celeritat en la recuperació d’activitat
 • Coneixement de la situació actual
 • Qualitat i adaptació de les cobertures
 • Optimització en primes d’assegurances
 • Menor dedicació dels directius a la gestió de prevenció-assegurances

Empreses

Identificació, valoració, anàlisi i avaluació de riscos.

A partir de l’informe d’inspecció treballem amb tots els departaments implicats per estudiar els nivells de probabilitat i gravetat d’ocurrència.

 • S’inclouen a l’informe les recomanacions de millora de risc i el càlcul detallat dels escenaris que es poden produir en cas de sinistre.

Anàlisi del programa d’assegurances.

 • Estudi detallat dels contractes d’assegurança vigents.
 • Disseny del programa d’assegurances i proposta de la política a seguir.
 • Càlcul dels nivells de retenció.
 • Transferència mitjançant clàusules en contractes mercantils.

Predicció, prevenció, protecció.

Desenvolupament del Plà de control i millores per eliminar o reduir els riscos.

 • Elaboració de Plans de emergència i contingència.

Beneficis:

 • Millores en prevenció de sinistres
 • Reducció de danys en accidents
 • Celeritat en la recuperació d’activitat
 • Coneixement de la situació actual
 • Qualitat i adaptació de les cobertures
 • Optimització en primes d’assegurances
 • Menor dedicació dels directius a la gestió de prevenció-assegurances

Particulars

Si desitja informació detallada de cadascun dels nostres productes, pot consultar-los en la secció de productes. Els trobarà agrupats en funció de les següents categories:

 • Combinats
  Informació detallada dels rams de comerç, comunitats i de llar amb especificació d’algunes de les garanties més usuals de cadascun d’ells.
 • Automòbils
  Bàsicament informació dels rams d’automòbils, ciclomotors i motocicletes, vehicles industrials, camions,  detallant àmpliament cadascuna de les garanties pròpies d’aquests productes.
 • Responsabilidad Civil
  Productes exclusius de responsabilitat civil com propietari d’animals domèstics, comunitats, explotació, vida privada, propietat d’immobles, parcel.les,…
 • Estalvi / Inversió
  Productes d’inversió subjectes a la tributació i els seus pertinents avantatges fiscals tant dels fons d’inversió en valors mobiliaris, amb les seves diferents modalitats de risc, com altres productes essencialment pensats per l’estalvi a llarg plaç com plans de pensions o de jubilació.
 • Vida i Salut
  En aquest apartat trobarà informació referent als productes que asseguren la seva persona i/o familiars. Assegurances d’accidents, previsió, subsidi, salut i vida risc. Podrà triar la modalitat que millor s’adeqüi a les seves necessitats.

Si els productes exposats no cobreixen satisfactòriament les seves expectatives, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres, analitzarem personalment el seu cas en particular i buscarem la solució adequada a la seva necessitat.

Per això, pot visitar la secció de contactes.