Més de 40 anys trobant solucions

Li proporcionem serveis integrals en la contractació d’Assegurances.

Disposem d’un equip humà de professionals tècnics i comercials capacitats per a la contractació i gestió de les seves necessitats. Cerquem la solució idònia a aquestes necessitats.

Les accions amb el client venen dimensionades pel valor afegit que MAP CORREDORA D’ASSEGURANCES diposita en totes elles, oferint-li un servei personalitzat d’elevat grau de satisfacció.

A MAP CORREDORA D’ASSEGURANCES, podrà informar-se dels plans i productes que li oferim, beneficiar-se del recolzament en l’assessorament, la contractació i manteniment directe dels seus productes, així com mantenir un contacte permanent i personalitzat.

Equip humà

L’assessorarem en tot moment en les decisions que millor s’adaptin al seu perfil empresarial o individual.

L’agilitat de resposta, el rigor, la serietat i l’atenció personalitzada són valors afegits que li oferim a les seves necessitats.

Conegui el nostre equip de professionals amb els que tractarà.

Història

MAP Corredora d’Assegurances va ser fundat el 1972 a Hostalric (Girona) per Vicente Pérez Guerra, inicialment com Agència d’Assegurances. Després d’una llarga trajectòria professional, al 2003 la empresa va experimentar un gran canvi sota la direcció de la seva filla, Maribel Pérez Noguerol, passant d’Agència d’assegurances a Corredora d’Assegurances.

Com reconeixement a la seva llarga trajectòria professional i com col.legiat, el fundador de MAP Corredora d’Assegurances va rebre a l’Octubre del 2012 un premi de mans del Col.legi de Mediadors de Girona.

L’objectiu actual de MAP Corredora d’Assegurances és continuar millorant les seves capacitats professionals per mantenir la confiança dipositada de tots els nostres clients.

MAP CORREDORA    D´ASSEGURANCES (inscripció F122GC al Registre especial de la Direcció General de Política Financera i Assegurances), proporciona serveis integrals en la contractació d’Assegurances als nostres clients, inclouent empreses de primera línea amb presència nacional en els més diversos sectors d’activitat.

Disposa d’una important estructura tècnica i comercial amb una gran capacitat logística, amb un equip humà de professionals capacitats per a la contratació i gestió de les cobertures més especialitzades, donant així solució a totes i cadascuna de les necessitats empresarials, sigui quin sigui el seu nivell de negoci.

MAP CORREDORA D´ASSEGURANCES ofereix els seus serveis integrals aplicant una metodologia molt precisa: primer designa a l’executiu responsable de la compte, realitzant una inspecció tècnica dels actius i riscos, una valoració de la cobertura vigent per determinar les diferents opcions i el seu cost, així com les polítiques d’actuació més adequades en cada cas (mesures de prevenció, seguretat i, peritatge).

Determinada l’opció més interessant pel client, negocia els contractes en les millors condicions de mercat amb companyies de provada solvència, facilitant inclús un plà individualitzat d’assessorament en la implantació de les normes administratives i de procedimient intern per la gestió dels contractes i reclamacions en cas de sinistre.

MAP CORREDORA D´ASSEGURANCES treballa amb una clara vocació d’apropament als seus clients per mig d’un servei personalitzat que fa molt més eficaç el departament de gestió i control de riscos.

MAP CORREDORA    D´ASSEGURANCES (inscripció F122GC al Registre especial de la Direcció General de Política Financera i Assegurances), proporciona serveis integrals en la contractació d’Assegurances als nostres clients, inclouent empreses de primera línea amb presència nacional en els més diversos sectors d’activitat.

Disposa d’una important estructura tècnica i comercial amb una gran capacitat logística, amb un equip humà de professionals capacitats per a la contratació i gestió de les cobertures més especialitzades, donant així solució a totes i cadascuna de les necessitats empresarials, sigui quin sigui el seu nivell de negoci.

MAP CORREDORA D´ASSEGURANCES ofereix els seus serveis integrals aplicant una metodologia molt precisa: primer designa a l’executiu responsable de la compte, realitzant una inspecció tècnica dels actius i riscos, una valoració de la cobertura vigent per determinar les diferents opcions i el seu cost, així com les polítiques d’actuació més adequades en cada cas (mesures de prevenció, seguretat i, peritatge).

Determinada l’opció més interessant pel client, negocia els contractes en les millors condicions de mercat amb companyies de provada solvència, facilitant inclús un plà individualitzat d’assessorament en la implantació de les normes administratives i de procedimient intern per la gestió dels contractes i reclamacions en cas de sinistre.

MAP CORREDORA D´ASSEGURANCES treballa amb una clara vocació d’apropament als seus clients per mig d’un servei personalitzat que fa molt més eficaç el departament de gestió i control de riscos.

 

Valor afegit

Sap per què confien en nosaltres?

 • Perquè som professionals de l’Assegurança. Els Corredors d’Assegurances titulats tenim la formació específica que ens permet donar resposta a totes les necessitats dels nostres clients i assessorar-los amb rigor i serietat.
 • Perquè som accessibles. Per contractar una assegurança o fer una consulta, els nostres clients no han de demanar hora. Ens visiten o truquen per telèfon i els atenem al moment.
 • Perquè garantim un tracte personal. Coneixem els noms i cognoms dels nostres clients i ells ens coneixen a nosaltres.
 • Perquè donem resposta a les seves necessitats. Els mediadors estudiem les necessitats particulars de cada client per oferir-li la solució amb les cobertures més adients a cada cas.
 • Perquè defensem els interessos dels nostres clients. Tramitem sinistres des de la seva declaració fins al cobrament de la indemnització i actualitzem periòdicament els contractes i cobertures.

Contractar les seves pòlisses mitjançant un Corredor d’Assegurances no costa més i gaudirà de grans avantatges:

 • Major Qualificació Professional.
 • Estudi objectiu adaptat a cada necessitat.
 • Reconeixement d’Honorabilitat i Experiència.
 • Servei Integral i Personalitzat.
 • Estalvi Garantit.
 • Defensa dels Interessos.