Disposi de forma ràpida i còmoda de tots els telèfons
d’assistència que necessita.

             En cas d’urgència, en aquesta pàgina trobarà tots els telèfons de les companyies amb les que treballem,               per tal que pugui tramitar l’assistència de forma ràpida i resoldre la seva incidència de forma òptima.

allianz

TELÈFONS ASSISTÈNCIA EN CARRETERA (VIATGE)

900 117 117

*Des de l’estranger:

+34 91 452 29 12

TELÈFONS ASSISTÈNCIA A LA LLAR

900 43 00 43

TELÈFONS ASSISTÈNCIA EN CARRETERA (VIATGE)

900 300 188

*Des de l’estranger:

+34 93 366 95 81

TELÈFONS ASSISTÈNCIA A LA LLAR

902 21 21 23

TELÈFONS ASSISTÈNCIA EN CARRETERA (VIATGE)

93 300 10 50

TELÈFONS ASSISTÈNCIA EN CARRETERA (VIATGE)

93 222 02 12

*Des de l’estranger:

+34 91 393 90 30

TELÈFONS ASSISTÈNCIA A LA LLAR

902 20 62 08

TELÈFONS ASSISTÈNCIA EN CARRETERA (VIATGE)

*Des de l’estranger: +34 —

TELÈFONS ASSISTÈNCIA EN CARRETERA (VIATGE)

900 30 20 20

*Des de l’estranger:

+34 91 448 44 00

TELÈFONS ASSISTÈNCIA A LA LLAR

900 30 20 20

TELÈFONS ASSISTÈNCIA EN CARRETERA (VIATGE)

91 393 90 57

*Des de l’estranger:

+34 91 393 90 30

TELÈFONS ASSISTÈNCIA A LA LLAR

95 459 32 39

TELÈFONS ASSISTÈNCIA EN CARRETERA (VIATGE)

902 44 88 44

*Des de l’estranger:

+34 91 581 18 18

TELÈFONS ASSISTÈNCIA A LA LLAR

902 13 65 24

TELÈFONS ASSISTÈNCIA EN CARRETERA (VIATGE)

900 17 29 02

*Des de l’estranger:

+34 93 488 88 93

TELÈFONS ASSISTÈNCIA A LA LLAR

93 496 88 08

TELÈFONS ASSISTÈNCIA A LA LLAR

93 517 50 98

TELÈFONS ASSISTÈNCIA EN CARRETERA (VIATGE)

902 15 10 15

*Des de l’estranger: +34 —

TELÈFONS ASSISTÈNCIA A LA LLAR

902 15 10 15