La situació del nostre sistema públic de pensions fa necessari l’estalvi privat
Fa uns dies, la Seguretat Social s’ ha vist obligada a fer ús de part del diner del seu Fons de Reserva, el que es coneix com la Guardiola de les Pensions, per fer front a les pagues extraordinàries, un recurs que acostuma a ser habitual des de 2012.

I és que des de inicis de 2012 fins avui la Guardiola de les Pensions ha passat de 66.815 a 15.915 mil.lions d’euros davant les dificultats per fer front a les pensions públiques en un entorn de crisis.

Aquestes dades il.lustren de forma molt clara la delicada situació de les pensions públiques i per conseqüència la creixent necessitat de que la ciutadania prepari la seva jubilació.