Segons la directiva hipotecària que van aprovar a l’abril la Comissió i el Parlament europeus, un banc no podrà condicionar la concessió d’un prèste amb la contractació d’altres productes com les assegurances, una pràctica molt extesa en el sector i criticada de manera reiterada, i que s’ha denunciat en vàries ocasions.

Si bé la directiva encara té un llar recorregut, des de fa uns 2 anys, fins que, finalment, s’hagi de transferir de manera obligàtòria a les legislacions de cada país, és un avanç significatiu que deixa en evidència la Llei de mesures per reforçar la protecció als deudors hipotecaris, que s’acaba d’aprobar, publicada al BOE el 15 de maig, i que no parla d’aquesta problemàtica.