Prevenció de riscos laborals

Li oferim Serveis de Prevenció de Riscos Laborals.

Per exercir l’activitat preventiva amb àmbit d’actuació en tot el territori nacional en les quatre disciplines existents:

  • Seguretat en el Treball
  • Higiene Industrial
  • Ergonomia i Psicosociologia aplicada
  • Vigilància de la salut

Demani’ns pressupost sense compromís.

Demani pressupost